Mylna Sport – En av Skandinavias ledende leverandører av treningsutstyr 


Vi i Mylna Sport leverer treningsutstyr av høy kvalitet, lang levetid og med et stort fokus på bærekraft. Dersom du har behov for veiledning, vedlikeholdstips eller reservedeler kan du kontakte Mylna Sport Service, vår serviceavdeling, som er kjent for markedet beste service, med høy faglig kompetanse og et stort lager med deler for umiddelbar leveranse. 

Mylna Sport eier og forvalter en rekke ulike merkevarer innen treningsutstyr. Abilica er vår største og viktigste merkevare og har eksistert i over 20 år. Abilica var den aller første merkevaren innen treningsutstyr i Norge og siden den gang har Abilica tilbudt treningsutstyr og aktivitet til hele Skandinavia.

Vi er helt sikre på at du finner noe som passer akkurat for deg og ditt behov når det kommer til trening. Av internasjonale merkevarer kan vi blant annet tilby Nordic Track, ProForm, Bowflex og Schwinn på treningsutstyr. Vi har også Everlast og UFC på kampsport, Sponser Sports Food på sportsernæring, og Mueller innen kategorien sportsmedisin. Sjekk ut alle våre varemerker her.   

Produktene fra Mylna Sport selges via ledende sportsbutikker og spesialistbutikker innen treningsutstyr.  Ta kontakt med oss dersom du ønsker å bli forhandler. Mylna Sport har ca. 50 ansatte og hovedkontoret vårt ligger i Mjøndalen. 

Mylna Gruppen  Vi er en del av Mylna Gruppen. Mylna Gruppen selger treningsutstyr til sportsbutikker, treningssentre og direkte til forbrukere i Norge, Sverige og Danmark for omtrent 500 millioner kroner i året gjennom datterselskapene Mylna Sport, Treningspartner, X-LIFE og Abilica Online DK. Konsernet har ca. 90 ansatte og hovedkontor ligger i Mjøndalen.

Mylna Sport—One of Scandinavia's leading suppliers of exercise equipment 


At Mylna Sport we supply high-quality and long-lasting exercise equipment with a strong focus on sustainability. If you need guidance, maintenance tips or replacement parts, you can contact our service department, Mylna Sport Service, known for the best service in the market, with high levels of professional expertise and a large stock of replacement parts ready for immediate shipment. 

Mylna Sport owns and manages a number of different fitness equipment brands. Abilica has been our biggest and most important brand for more than 20 years. It was the very first Norwegian brand in exercise equipment, and has since then offered training equipment and activities all over Scandinavia. 

We are confident that you will find something to suit your exercise needs. Our international exercise equipment brands include Nordic Track, ProForm, Bowflex Schwinn and more. We also offer Everlast and UFC for martial arts, Sponser Sports Food for sports nutrition and Mueller for sports medicine. Check out all our brands here. 

Mylna Sport products can be found in leading sports retailers and shops that specialise in exercise equipment. Please contact us if you wish to become a dealer. Mylna Sport has approximately 50 employees and our head office is located in Mjøndalen, Norway. 

We are part of the Mylna Group. The Mylna Group sells exercise equipment to sports retailers, fitness centers and directly to consumers in Norway, Sweden and Denmark for approximately NOK 500 million annually through the subsidiaries Mylna Sport, Treningspartner, X-LIFE and Abilica Online DK. The group has approximately 90 employees, and the head office is located in Mjøndalen, Norway.

MILJØFYRTÅRN

Mylna Sport er sertifisert som en Miljøfyrtårn-bedrift i Norge. Miljøfyrtårnsertifiseringsordningen er et konkret og effektivt verktøy som hjelper deg å ta smarte og lønnsomme miljøvalg. Gjennom lett implementerte, konkrete, relevante og lønnsomme (i vid forstand: lokale, regionale, globale) tiltak, kan bedrifter forbedre sine miljøprestasjoner, kontrollere sin miljøpåvirkning og bevise sin dedikasjon til samfunnsansvar. Miljøfyrtårnet er et verdifullt verktøy for myndigheter og for små, mellomstore og store bedrifter i jakten på bærekraft og økt øko-effektivitet.


ECO-LIGHTHOUSE

Mylna Sport are sertified as a Eco-Lighthouse business in Norway. The Eco-Lighthouse certification scheme is a concrete and effective tool that helps you make smart and profitable environmental choices. Through easily-implemented, concrete, relevant and profitable (in the widest sense: local, regional, global) measures, enterprises can improve their environmental performance, control their environmental impact and prove their dedication to corporate responsibility. The Eco-Lighthouse is a valuable tool for authorities and for small, medium-sized and large enterprises in the quest for sustainability and increased eco-efficiency.


ELECTRONIC PRODUCTS

Mylna are a customer of NORSIRK in Norway. NORSIRK is a total supplier of solutions and services within the collection, transport and recycling of EE waste, batteries and packaging.

CODE OF CONDUCT

Social and environmental responsibility and ethical trading is an integral part of Mylna’s culture and business strategy. Our aim is to deliver quality products so that our customers can have confidence that the product/s purchased are sourced in a manner which is fair to all involved. At Mylna we act professionally, diligently and ethically and we expect the same from our suppliers, business partners or other third parties.ÅPENHETSLOVEN


Her kan du legge inn din forespørsel: